BİOMETİCS PROSPEKTÜS BİLGİLERİ


Biometics Prospektüs Bilgileri
Birincil İçerikler ve Performans
"Biometics" önceden doldurulmuş şırıngada bulundurulan,fosfat ile tamponlanmış tuzun içinde bulunan sodyum hyalüronat bir temizleme jeli solüsyonudur."Biometics" tek kullanımlık eklem içi enjeksiyonu içerir.Bu ürün eşsiz bir tekrar eden glukuronik asit ve N- asetil glukosaminin disakarid birimlerinden oluşan lineer makromoleküler mukopolisakarid tipidir.Kimyasal formülü (C14H21NO11).

Ürünün moleküler ağırlığı 1.700.000-2.100.000 KDa aralığındadır."Biometics" hayvan menşeli olmaması ve yüksek viskoelastikitesi,kayganlığı,fiziksel değiştirilebilirliği ve iyi dirimsel uyumluluğa sahip olmasının yanı sıra streptokoksik fermantasyon metabolitlerden yüksek teknoloji ve biyomühendislik ile rafine edilmiş medikal polimer maddelerdir.Sterildir ve projenite ,alerji,genetik zehirleme veya cilt tahrişi yapmaz.

Fermantasyon üretimi nedeniyle ürün hayvan dokusu veya organı çıkarımı sırasında virüs taşıyıcılarını ve yayılmacılarını içermez.Bu ürün eklem fonksiyonunun geliştirilebilmesi için ortopedik araç olarak kullanılabilir.Eklem kavitelerindeki enjeksiyonlarda kullanıldığında makromoleküler özellikleri ve iyi viskoelastikitesi ve yüksek moleküler sodyum hyalüronat yapımı için sinovyum uyarımı ile eklem ağrılarını azaltır,hareketliliği arttırır,sinovitileri azaltır ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatır.

Belirtiler

"Biometics" dizdeki osteoartritilerin semptomlarının tedavisinde kullanılmaktadır.Osteoartritik eklemlerde bulunan patolojik sinovial sıvının alınmasında veya desteklenmesinde ağrıyı azaltır ve eklem fonksiyonunu geliştirir.


Biometics Kullanımı

"Biometics" eklem içi enjeksiyonu ile kullanılır.Aseptik enjeksiyon prosedürü kullanılmalıdır.Şırınga luer kilidine uygun bir ayarlama yapın.Gerekli ürün miktarı seçilmiş ek boşluğa enjekte edilir."Biometics" kullanımı sadece eğitilmiş uzmanlar tarafından yapılmalıdır.Eğer ek efüzyon varsa,enjeksiyondan önce içine çekilmelidir.Tek kullanımdan sonra şırınga ve iğneyi atın.Tavsiye edilen tedavi genellikle haftada bir enjeksiyondur ancak hastanın durumuna göre haftada 3 veya 4 enjeksiyona kadar çıkabilir.


Biometics Yan Etkileri

Enjeksiyon yapılan bölgede eklem içi enjeksiyonların ardından hafif lokal kısa süreli ağrı,şişme,artralji ve eklem sertliği rapor edilmiştir.Semptomlar genellikle medikal müdahaleye gerek kalmadan 2-7 gün arasında çözülmüştür.Eğer semptomlar sürekli ise tedavinizi gerçekleştiren doktora başvurunuz.


Önlemler

Katı aseptik kullanım tekniği takip edilmelidir.

Kullanıma hazır dolu şırınga tek kullanımlıktır.Paketin açılmasının ardından şırınga içeriği hemen kullanılmalıdır.Şırınganın kullanılmayan herhangi bir kısmı var ise mutlaka atın.Yeniden kullanım enfeksiyona neden olabilir.Steril paket zarar görmüş ise veya kullanıma hazır şırıngada çatlak veya kırılma varsa şırıngayı kullanmayınız.

Karışıklığı engellemek adına benzalkonium klorid içeren ilaçlar ile temas ettirilmemelidir.

İntravanöz enjeksiyon için kullanılmamalıdır.

Eklem kavitesi içine enjekte edilmelidir,sivonium veya ligamenti içine enjekte etmeyiniz.

Çocuklarda kullanım için formüle edilmemiştir."Biometic"in hamile veya emziren kadınlar üzerinde güvenlik veya etkinliği ile ilgili bir kanıt yoktur.

Eğer eklem efüzyonu varsa enjeksiyondan önce içine çekilmelidir.

Kuvaterner amonyum tuz solüsyonları veya kuvaterner amonyum tuz solüsyonları içeren dezenfektanlar ile sterilize edilmiş gereçleri kullanmayınız.


Kontraendikasyonlar

Bu ürünü akut ve kronik piyonejik artrit,sinovium ve eklem tüberkülozu hemorajik hastalık ve hemofili hastalığı olan hastaların tedavisinde kullanmayınız.Enjeksiyon bölgesinde bulunması muhtemel enfeksiyon veya cilt hastalığı nedeniyle bilinen hipersensitivitesi olan hastalarda ürünü kullanmayınız. 


Notlar

Paket zarar görmüş ise kullanmayınız.

Medikal sodyum hyalüronat konteyneri camdan imal edilmiştir.Kullanırken dikkatli olunuz.

Paketin üzerindeki son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Kullanımdan sonra uygulanabilir yönetmeliklere uygun olarak atılabilir.

Çocuklardan uzak tutunuz.

Raf ömrü: 2 Yıl


0 yorum:

Yorum Gönder

Blogger tarafından desteklenmektedir.